a
a
a
 

2013 Tag

a

NS4

Narcis Alispahić, Tarko Janoš, Milan Nešić i Bojan Novaković...

Read More

Maja Đorđević

Rođena 15.07.1990. godine u Beogradu. Završila Srednju dizajnersku školu u Beogradu, smer industrijski dizajn. 2009. godine upisala Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo. Završila...

Read More

Marijan Muškinja

Rođen 09. januara 1979. godine u Pančevu. Stalno nastanjen u Kačarevu. Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisao 2000. godine, na odseku za skulpturu u klasi...

Read More