a
a
a
 

Mihaela Vujnović – PRIĐI BLIŽE DA NE VIDIŠ NIŠTA

Mihaela Vujnović

Mihaela Vujnović – PRIĐI BLIŽE DA NE VIDIŠ NIŠTA

Nakon predstavljanja svojih radova samostalnom izložbom “Priđi bliže da ne vidiš ništa” u Galeriji Doma omladine Beograda, Mihaela Vujnović deo ove postavke predstavlja u kafeu Galleria u Pančevu. Tom prilikom biće izložene slike malog i velikog formata, većinom ulja na platnu, nastale u periodu od 2014. do 2016. godine. Serija malih formata nastajala je konstantno tokom pomenutog perioda i pretežno je služila kao mesto promišljanja, istraživanja i formiranja materijala za nastajanje velikih formata. Nasuprot njima, nalaze se slike velikog formata u kojima je očito iscrtavanje mreže i preklapanje iste pojavom nepravilnih oblika. Zajedničko za ove radove jeste da predstavljaju fragmente koji svoje izvore nalaze u svakodnevnoj prostornoj realnosti. Utisak reda, svežine, prozračnosti i čistoće čini da se ova postavka jasno razume i da ostvari komunikaciju sa publikom.

Mihaela Vujnović diplomirala je na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije završila je master studije na ENSAN-u u Francuskoj, dok 2015. godine završava i master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

kontakt:
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.